หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มจร จัดประชุมพระธรรมทูตอเมริกา  :: ๐๖/๐๗/๒๐๑๒  

  ขอนิมนต์/เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทำ มคอ.๓ และมคอ.๕  :: ๐๕/๐๗/๒๐๑๒  

  ประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๐๕/๐๗/๒๐๑๒  

  บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๕๔  :: ๐๕/๐๗/๒๐๑๒  

  อบรมเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  :: ๐๒/๐๗/๒๐๑๒  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง วิชาการ   :: ๐๒/๐๗/๒๐๑๒  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  :: ๐๒/๐๗/๒๐๑๒  

  ประกาศการใช้งานระบบแสดงตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication)  :: ๐๓/๐๗/๒๐๑๒  

  สังฆนายกนิกายวชิรยานแห่งภูฏานสวดมนต์ถวายพระราชกุศลในหลวง  :: ๐๑/๐๗/๒๐๑๒  

  พระสังฆนายกแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เยี่ยมมหาวิทยาลัย  :: ๒๙/๐๖/๒๐๑๒  

  มจร ร่วมกับ สสส. ทำวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนา  :: ๒๙/๐๖/๒๐๑๒  

  มจร ห้องเรียนวัดพระแก้วรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๒  

  กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ "นางสาวศุสดา ปุริทัศน์" เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป มจร   :: ๓๐/๐๖/๒๐๑๒  

  คิลานธรรมกับกิจกรรมธรรมะเพื่อผู้ป่วย  :: ๒๗/๐๖/๒๐๑๒  

  อาจารย์ครุศาสตร์ มจร เก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม (ได้รับอุดหนุนทุนจาก สสส.)  :: ๒๙/๐๖/๒๐๑๒  

  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชีวิตและความตายร่วมสมัย ครั้งที่ ๕  :: ๒๕/๐๖/๒๐๑๒  

  สัมมนาพระพุทธศาสนาเซ็น มหาวิทยาลัยดองกุก กรุงโซล เกาหลีใต้   :: ๐๖/๐๘/๒๐๑๓  

  พระนิสิตป.เอกมจร.สวดชยันโต'ปู'  :: ๒๓/๐๖/๒๐๑๒  

  บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  :: ๒๓/๐๖/๒๐๑๒  

  ดร.สุภาพ พันธุ์พิมานมาศ พร้อมด้วยคณะ มอบเงินจำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท เข้ากองทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์  :: ๒๕/๐๖/๒๐๑๒  

  มจร รับถวายปัจจัย สมทบกองทุนสร้างมหาวิทยาลัย จากการจัดงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๕   :: ๒๓/๐๖/๒๐๑๒  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ พระครูสุทธิวราภิวัฒน์  :: ๒๓/๐๖/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการชี้ ม.มหาจุฬาฯ มีนิสิตนานาชาติมาเรียนมากเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ  :: ๒๐/๐๖/๒๐๑๒  

  การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงพยาบาลศิริราช   :: ๒๒/๐๖/๒๐๑๒  

  อธิการบดี ม. มหาจุฬาฯ การจัดการศึกษาเน้นมีคุณภาพ  :: ๑๙/๐๖/๒๐๑๒  

  คณะพุทธศาสตร์ปฐมนิเทศชัดนิสิตในยุคประชาคมอาเซียนคุณภาพต้องมาก่อน  :: ๑๖/๐๖/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร ย้ำพระธรรมทูตคือผู้นำสันติภาพสู่ชาวโลก   :: ๑๙/๐๖/๒๐๑๒  

  ด่วน !!! สถาบันวิจัยฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปี ๕๗  :: ๑๙/๐๖/๒๐๑๒  

  ด่วน...สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ ๒  :: ๑๙/๐๖/๒๐๑๒  

  คณะพุทธศาสตร์เตรียมพร้อมจัดงานครบรอบ ๖๐ ปีของคณะอย่างยิ่งใหญ่  :: ๑๔/๐๖/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗     ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕