หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  คณะพุทธศาสตร์ขอเชิญร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2555  :: ๑๕/๐๖/๒๐๑๒  

  การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี  :: ๑๑/๐๖/๒๐๑๒  

  ประกาศ มหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้ง นายกองค์กรนิสิต และรองนายกองค์กรนิสิต ปีการศึกษา 2555  :: ๑๑/๐๖/๒๐๑๒  

  มจร ถวายปริญญาเอกหลวงพ่อวิริยังค์  :: ๑๐/๐๖/๒๐๑๒  

  ไทย-ศรีลังกาเตรียมจัดฉลองใหญ่ความสัมพันธ์ทางศาสนาครบ 260 ปี  :: ๐๘/๐๖/๒๐๑๒  

  คณบดีคณะสังคมศาสตร์นำพระนิสิตชั้นปีที่ ๑ เยี่ยมห้องสมุดและไอที  :: ๐๗/๐๖/๒๐๑๒  

  บุคลากร ครุฯ มจร ประชุม: พัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  :: ๐๗/๐๖/๒๐๑๒  

  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ : ประทานโอวาทให้พระธรรมทูตยึดหลักคุณธรรม ๓ ประการ  :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๒  

  กำหนดการลงทะเบียนเรียน นิสิตระดับปริญญาตรี ๑/๒๕๕๕ มีตารางเรียนให้ดาวน์โหลดด้านใน  :: ๐๖/๐๖/๒๐๑๒  

  ประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ 2555 ยุติความขัดแย้ง ให้อภัย ใช้หลักอหิงสา   :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๒  

  นายกรัฐมนตรีร่วมงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 9  :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๒  

  มจร ถวายและมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมัศักดิ์แด่ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ  :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๒  

  คณะพระธรรมทูตร่วมพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา มจร วังน้อย  :: ๐๔/๐๖/๒๐๑๒  

  ๕ มิ.ย.๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญร่วมพิธีปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างปรเทศ รุ่นที่ ๑๘ เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ. ๒๕๕๕  :: ๐๔/๐๖/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาฯ จัดยิ่งใหญ่ "พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า"   :: ๐๔/๐๖/๒๐๑๒  

  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนางจุไร ณะแอ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๒  

  ประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำสหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนา UCBT  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๒  

  ชาวพุทธ 85 ประเทศร่วมประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ 8 ข้อ  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๒  

  เจ้าประคุณสมเด็จประทานโอวาทเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ  :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๒  

  "ยิ่งลักษณ์"ชูชาวโลกใช้หลักธรรมสร้างสันติภาพ  :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๒  

  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๕ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๙  :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๒  

  "นายกฯ ปู" เชื่อคำสอนพุทธศาสนาสร้างสันติสุขแก่สังคม ขอยึดเป็นแนวทางดำเนินชีวิต   :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๒  

  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมงานประชุมชาวพุทธนานาชาติ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ   :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๒  

  Buddhist Psychotherapy  :: ๐๑/๐๖/๒๐๑๒  

  Teaching Dhamma in New Lands  :: ๐๑/๐๖/๒๐๑๒  

  สรุปการเสวนาเรื่อง พุทธิปัญญาและสิ่งแวดล้อม  :: ๐๑/๐๖/๒๐๑๒  

  พุทธิปัญญาและการปรองดอง  :: ๐๑/๐๖/๒๐๑๒  

  Unifying Buddhist Philosophical Views  :: ๐๑/๐๖/๒๐๑๒  

  Buddhist Philosophy and Meditation Practices  :: ๐๑/๐๖/๒๐๑๒  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : จัดประชุมสัมมนางานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๔  :: ๓๑/๐๕/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘     ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕