หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  แจ้งรายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนรายสมาชิก และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ  :: ๒๑/๐๔/๒๐๑๒  

  ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูลเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS  :: ๑๘/๐๔/๒๐๑๒  

  รับสมัคร อาสาสมัครกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๕ ด่วน...!  :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเยี่ยมชมและร่วมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในเวียดนาม  :: ๑๒/๐๔/๒๐๑๒  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  :: ๑๒/๐๔/๒๐๑๒  

  อธิการบดีแสดงธรรมงานศพ พระเทพจันทมุนี อดีดประธานคณะกรรมการหน่วยฯจันทบุรี  :: ๑๐/๐๔/๒๐๑๒  

  รายชื่อบัณฑิตระดับปริญญาโท และเอก ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต((ด่วน))  :: ๐๑/๐๕/๒๐๑๒  

  พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๘ เข้าสู่การอบรมภาควิปัสสนากรรมฐาน  :: ๐๙/๐๔/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาฯ เตรียมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งใหญ่  :: ๒๕/๐๔/๒๐๑๒  

  Vice-Rector for Foreign Affairs of MCU Addressing to the WBU Seminar  :: ๐๕/๐๔/๒๐๑๒  

  ขอความร่วมมือทุกส่วนงานได้สรุปโครงการฯ ไตรมาส ๑-๒ ต.ค.๒๕๕๔-มี.ค.๒๕๕๕   :: ๐๕/๐๔/๒๐๑๒  

  พระธรรมโกศาจารย์ ปาฐกถาพิเศษ ปรากฏการณ์ความคิด วิกฤติวันสิ้นโลก  :: ๐๔/๐๔/๒๐๑๒  

  แจ้งปิดเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์  :: ๐๓/๐๔/๒๐๑๒  

  นัดประชุมงานประชุมใหญ่สามัญกองทุนเลี้ยงชีพฯ ประจำปี ๒๕๕๕  :: ๐๒/๐๔/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อประไพ บัวเกิด   :: ๐๔/๐๔/๒๐๑๒  

  ห้องสมุดมหาจุฬาฯ เข้าร่วมสัมมนา Online Information & Education Conference 2012  :: ๓๑/๐๓/๒๐๑๒  

  คณะสังคมศาสตร์ มจร จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ วันที่ ๒-๔ เม.ย. ๕๕  :: ๐๓/๐๔/๒๐๑๒  

  อธิการบดีร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ณ ทำเนียบรัฐบาล  :: ๑๒/๐๔/๒๐๑๒  

  เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประธานบริหารหน่วยวิทยบริการฯจันทบุรี มรณภาพ  :: ๓๐/๐๓/๒๐๑๒  

  มจร วิทยาเขตขอนแก่น จับมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อยอดครูวิถีพุทธ พุ่งเป้า ๒ ปี เกิด ๑ โรงเรียนพุทธศาตรมหาบัณฑิต ๕ ปี เกิด ๑ อำเภอ ๑ ดุษฎีบัณฑิต   :: ๒๙/๐๓/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาฯ ได้รับคัดเลือกจาก ปปส ให้รับโล่องค์กรดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2554  :: ๒๙/๐๓/๒๐๑๒  

  หลักสูตร ป.เอก (พุทธบริหารการศึกษา) ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์พุทธบริหารการศึกษา  :: ๒๘/๐๓/๒๐๑๒  

  การปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานภาคตะวันออก จันทบุรี ระยอง ชลบุรี  :: ๒๕/๐๓/๒๐๑๒  

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและคณะไปร่วมงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและดูงานการศึกษาพระพุทธศาสนา ณ สมาคมมหาโพธิ บังกะลอร์ ประเทศอินเดีย  :: ๒๖/๐๓/๒๐๑๒  

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศร่วมเสวนาการศึกษาเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาชีวิต ณ ประเทศอินโดนีเซีย  :: ๒๓/๐๓/๒๐๑๒  

  พระธรรมาจารย์โนริตาเกะ ชูนัน จากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมมหาวิทยาลัย  :: ๒๖/๐๓/๒๐๑๒  

  รายงานสรุปผลการไปประชุม The 6th Regional Interfaith Dialogue  :: ๓๐/๐๓/๒๐๑๒  

  รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ ๑  :: ๒๗/๐๓/๒๐๑๒  

  คุณตาวัย 82ปี เรียนด๊อกเตอร์ 'มจร'  :: ๒๐/๐๓/๒๐๑๒  

  คณะพุทธศาสตร์ประชุมเตรียมการเพื่อรองรับประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี2555   :: ๒๐/๐๓/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑     ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕