หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  “ครุฐานียบูชาปีที่ ๑๑”  :: ๒๓/๐๑/๒๐๑๒  

  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.เอก (พุทธบริหารการศึกษา) 20-21 ม.ค.55  :: ๑๗/๐๑/๒๐๑๒  

  คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานีขอเชิญซื้อที่ดินถวายเป็นสมบัติพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา   :: ๑๔/๐๑/๒๐๑๒  

  รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  :: ๐๒/๐๓/๒๐๑๒  

  มจร ส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเพื่อสันติภาพ ณ ประเทศสิงคโปร์  :: ๑๖/๐๑/๒๐๑๒  

  มจร ส่งผู้แทนร่วมพิธีเปิดอนุสรณ์สถานพระพุทธเจ้า เมืองเกา-สยง ไต้หวัน  :: ๑๖/๐๑/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุมการสังคมสงเคราะห์ทางพุทธ ณ ประเทศเวียดนาม  :: ๑๖/๐๑/๒๐๑๒  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (12/1/55)  :: ๑๑/๐๑/๒๐๑๒  

  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร ศรีสะเกษ  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๒  

  มจร จัดสัมมนาวิปัสสนาภาคภาษาบาลี  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๒  

  ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน”   :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๒  

  ให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ 2555 [กองแผนงาน]  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๒  

  กำหนดการงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๕๕  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๒  

  คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานีขอเชิญซื้อที่ดินถวายเป็นสมบัติพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา  :: ๐๘/๐๑/๒๐๑๒  

  ข่าวดี...สถาบันวิจัยฯ เปิดอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  :: ๐๙/๐๑/๒๐๑๒  

  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมพิธีรดน้ำพระราชทาน อาจารย์แสวง อุดมศรี  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๒  

  กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท   :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๒  

  ขอเชิญร่วมสัมมนาธรรมะภาคภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ  :: ๐๘/๐๑/๒๐๑๒  

  มอบทุนการศึกษานิสิตคณะครุศาสตร์ 137 ทุน ปีการศึกษา 2554  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๒  

  เชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์แสวง อุดมศรี ๑๒ มค.  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๒  

  ภาพวิปัสสนา ๑๘-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  :: ๓๐/๑๒/๒๐๑๑  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ  :: ๒๙/๑๒/๒๐๑๑  

  สรุปผลการดำเนินการตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ไตรมาสที่ ๓-๔)  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๑  

  ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธศรีสัพพัญญู พุทธอุทยาน วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๒  

  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพนายเก็ง แก้วพิลา บิดาอาจารย์อิทธิพล แก้วพิลา  :: ๒๙/๑๒/๒๐๑๑  

  นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยรับมอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ จากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๑  

  มหาวิทยาลัยกำหนดวันประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๕  :: ๑๖/๐๓/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา  :: ๒๓/๑๒/๒๐๑๑  

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพโยมมารดาพระมหาวรชัย ติสฺสเทโว   :: ๒๑/๑๒/๒๐๑๑  

  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  :: ๒๒/๑๒/๒๐๑๑  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕     ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕