หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  นิมนต์/เจริญพรเชิญ ร่วมถวายมุทิตาสักการะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์  :: ๓๐/๑๑/๒๐๑๑  

  น้ำใจหลั่งไหลเข้าท่วมมหาจุฬาฯ : Big Cleaning Day มจร.  :: ๒๘/๑๑/๒๐๑๑  

  ข่าวภาพ Big Cleaning Day  :: ๒๙/๑๑/๒๐๑๑  

  เร่งระดมทำความสะอาด มจร.   :: ๒๗/๑๑/๒๐๑๑  

  ขอ100เครื่องสูบกู้พุทธมณฑล มจร.สูญ"ไตรปิฎก"5พันจมน้ำ  :: ๒๗/๑๑/๒๐๑๑  

  มจร. ประกอบพิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่มหานายกะ สหภาพพม่า  :: ๑๓/๑๒/๒๐๑๑  

  อธิการบดีบรรยายพิเศษ  :: ๒๖/๑๑/๒๐๑๑  

  มหาจุฬาฯ : รายการ สถานีน้ำท่วม  :: ๒๖/๑๑/๒๐๑๑  

  คณะครุศาสตร์ มจร. รับสมัคร ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา ๑ ธ.ค.๕๔- ๑๕ ก.พ.๕๕  :: ๐๔/๐๑/๒๐๑๒  

  บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครจิตพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อฟื้นฟู มจร.วังน้อย  :: ๒๔/๑๑/๒๐๑๑  

  แจ้งประกาศและนัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานในภาวะที่มหาวิทยาลัยประสบอุทกภัย(ชุดที่ 2) 28 พ.ย.54  :: ๒๓/๑๑/๒๐๑๑  

  มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2554   :: ๒๒/๑๑/๒๐๑๑  

  มหาจุฬาฯ ทำความสะอาดครั้งใหญ่รองรับการเปิดเทรอมและทำบุญประเทศไทย  :: ๐๙/๑๒/๒๐๑๑  

  แจ้งนิสิตทุกรูป การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔  :: ๒๒/๑๑/๒๐๑๑  

  บัณฑิตวิทยาลัย : จัดปฏิบัติธรรมจิตอาสากู้มหาอุทกภัย ณ มจร วังน้อย ๒๕ พ.ย.-๒๔ ธ.ค. ๕๔   :: ๒๒/๑๑/๒๐๑๑  

  ประกาศ หลักสูตรพธ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(17/11/2554) : แจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  :: ๒๑/๑๑/๒๐๑๑  

  พระพรหมสุธี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวรนายก  :: ๒๐/๑๑/๒๐๑๑  

  อธิการบดี มจร ร่วมงานเปิดอุทยานธรรมปทีป ของ ITRI  :: ๒๐/๑๑/๒๐๑๑  

  ถอดบทเรียนชุมชนคนสู้น้ำ ณ มหาจุฬาฯ วังน้อย   :: ๒๒/๑๑/๒๐๑๑  

  ขยายเวลารับสมัครโครงการงานวิจัย ปี 56  :: ๑๘/๑๑/๒๐๑๑  

  ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยบาลีและพระพุทธศาสนาภควันพุทธะเข้าพบรองฯต่างประเทศ  :: ๑๘/๑๑/๒๐๑๑  

  พุทธศาสตร์จิตอาสา ร่วมใจ Big cleaning day คณะ   :: ๑๗/๑๑/๒๐๑๑  

  คณะสงฆ์และชาวบ้านดงเค็งบริจาคสิ่งของให้ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม มจร  :: ๑๕/๑๑/๒๐๑๑  

  นัดประชุมคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และเลขานุการสำนักงานคณบดี 21 พ.ย.54  :: ๒๐/๑๑/๒๐๑๑  

  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ-ปันน้ำใจ ฟื้นฟูจิตใจผู้พักพิงมหาจุฬาฯ  :: ๑๔/๑๑/๒๐๑๑  

  วิทยาเขตอุบลราชธานี มจร บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  :: ๑๔/๑๑/๒๐๑๑  

  แจ้งประกาศและนัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานในภาวะที่มหาวิทยาลัยประสบอุทกภัย(ชุดที่ 2) 28 พ.ย.54  :: ๒๑/๑๑/๒๐๑๑  

  ผอ.สถาบันวิจัยฯ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค  :: ๑๒/๑๑/๒๐๑๑  

  ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพุทธศาสตร์ร่วมศึกษาดูงานและทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ(30 พ.ย.-2 ธ.ค.54)  :: ๑๗/๑๑/๒๐๑๑  

  เลื่อนเปิดเรียนเป็น ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทุกระดับการศึกษา (ส่วนกลาง)  :: ๑๔/๑๑/๒๐๑๑  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗     ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕