หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ภาระกิจช่วย มจร.วังน้อย  :: ๑๑/๑๑/๒๐๑๑  

  มหาวิทยาลัยสงฆ์ จิ้งเจี๋ย ใต้หวัน บริจาคเงินข่วยเหลือฟื้นฟู มจร.  :: ๑๒/๑๑/๒๐๑๑  

  ดาวน์โหลดคู่มือการจัดพิมพ์รายงานการวิจัย  :: ๑๒/๑๑/๒๐๑๑  

  คณะพุทธศาสตร์ล่องเรือแจกข้าวกล่อง ถุงยังชีพและให้กำลังใจคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัย   :: ๑๑/๑๑/๒๐๑๑  

  บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยทุกระดับ เข้าปฏิบัติวิปัสสนาครั้งพิเศษ (เพื่อฟื้นฟู มจร.วังน้อย)  :: ๒๖/๑๑/๒๐๑๑  

  โครงการ ศรีสะเกษร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2554 ครั้งที่ 2  :: ๑๔/๑๑/๒๐๑๑  

  คณะพุทธศาสตร์ล่องเรือแจกข้าวกล่อง ถุงยังชีพและให้กำลังใจคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัย  :: ๑๑/๑๑/๒๐๑๑  

  มจร ถวายอาหารแด่พระภิกษุ – สามเณร และเลี้ยงประชาชน ที่ประสบอุทกภัย  :: ๑๑/๑๑/๒๐๑๑  

  ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน และคณะสร้างรถไฟฟ้าถวายมหาจุฬาฯ กำหนดส่งมอบถวายหลังน้ำลด  :: ๑๑/๑๑/๒๐๑๑  

  นิสิตคณะพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มจร  :: ๑๑/๑๑/๒๐๑๑  

  วัดดังญี่ปุ่นให้ ๒ ล้านบาท ช่วยน้ำท่วมไทย  :: ๐๘/๑๑/๒๐๑๑  

  เลื่อนงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระมหาธีราจารย์  :: ๑๑/๑๑/๒๐๑๑  

  สถาบันวิจัยฯ ประชุมปฏิบัติการโครงการวิจัย งปม. ๕๕  :: ๐๘/๑๑/๒๐๑๑  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทอดกฐินสามัคคี ที่แคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์  :: ๐๗/๑๑/๒๐๑๑  

  พิธีรดน้ำศพ หลวงปู่ พระมหาโพธิวงศาจารย์  :: ๐๕/๑๑/๒๐๑๑  

  พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. อธิการบดี มจร : ตรวจเยี่ยมห้องสมุด มจร วังน้อย  :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๑  

  มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับ มจร. เปลี่ยนศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยฯ เป็นชุมชนเชิงสร้างสรรค์ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยฯ  :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๑  

  'สมเด็จ'เยือนญี่ปุ่น ถกประมุขสงฆ์'ซินนิโยเอน'  :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๑  

  มหาเถรสมาคมส่ง2พระเถระผู้ใหญ่ เข้าร่วมชุมนุมเพื่อสันติภาพโลกประเทศอิตาลี  :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๑  

  แพร่อาลัย มหาเถระ "หลวงปู่จี๋" มรณภาพ อายุ95ปี  :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๑  

  ภาพรับศพ หลวงปู่ พระมหาโพธิวงศาจารย์  :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๑  

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสงฆ์นครพนม  :: ๐๒/๑๑/๒๐๑๑  

  สุดอาลัยยิ่ง การจากไปของหลวงปู่ พระมหาโพธิวงศาจารย์  :: ๐๒/๑๑/๒๐๑๑  

  แจ้งเลขหมายโทรศัพท์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ช่วงน้ำท่วม  :: ๐๒/๑๑/๒๐๑๑  

  'ศูนย์พักพิง' บทบาทใหม่ มจร.วังน้อย ในวันที่ถูกน้ำโอบล้อม  :: ๐๒/๑๑/๒๐๑๑  

  Big Cleaning Day ฮาเฮเพื่อสุขภาวะ  :: ๓๐/๑๐/๒๐๑๑  

  เปิดโครงการตักบาตรวันพระ เติมธรรมะสุขใจ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม  :: ๓๐/๑๐/๒๐๑๑  

  ศูนย์ฯ มจร. เปิดชุมชนใหม่กลางน้ำ  :: ๓๐/๑๐/๒๐๑๑  

  ผู้แทน มส และคณะร่วมชุมนุมภาวนาเพื่อสันติภาพโลก ณ กรุงโรม อิตาลี่  :: ๓๐/๑๐/๒๐๑๑  

  'ว.วชิรเมธี'มอบทุนงานวิจัย สืบสานการเผยแผ่พุทธศาสนา  :: ๒๙/๑๐/๒๐๑๑  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘     ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕