หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ขอนิมนต์/เรียนเชิญร่วมงาน "บุรพปัญญา ๗๐ ปี มหาจุฬา"   :: ๑๔/๐๗/๒๐๑๗  

  ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมพิธี "เปิดการศึกษา สามีจิกรรมเข้าพรรษาผู้บริหาร ไหว้ครูของนิสิต ประจำปี 2560"  :: ๑๓/๐๗/๒๐๑๗  

  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกพระภิกษุสามเณร เข้าปลงธรรมสังเวชพระบรมศพ  :: ๑๑/๐๗/๒๐๑๗  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยรอบแรก  :: ๑๑/๐๗/๒๐๑๗  

  The Rector of MCU joins a Cerebration of MCU Degrees in Taiwan R.O.C  :: ๑๐/๐๗/๒๐๑๗  

  พระสังฆราชประทานพระโอวาทงานวันอาสาฬหบูชา  :: ๐๗/๐๗/๒๐๑๗  

  โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับที่ค้างให้แล้วเสร็จ  :: ๐๖/๐๗/๒๐๑๗  

  ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบ  :: ๐๕/๐๗/๒๐๑๗  

  ผู้บริหารร่วมงานพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ย จีนไต้หวัน  :: ๐๕/๐๗/๒๐๑๗  

  太高端了!这个佛教研讨会一次性集齐160多位博士法师  :: ๐๑/๐๗/๒๐๑๗  

  "วัดโป๋วหลิน-มจร"จับมือฝึกพระธรรมทูตใช้ไอทีแผ่พุทธศาสนา  :: ๐๑/๐๗/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร พร้อมคณะสงฆ์ไทย และผู้บริหาร มจร ร่วมพิธีฉลองครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อโต  :: ๓๐/๐๖/๒๐๑๗  

  มส.ตอบโจทย์"ทำไม?!?โลกนี้ต้องมี มจร"  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๗  

  สถาบันภาษาจัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ ๕ ปี   :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๗  

  พระศรีธรรมภาณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร เข้ารับโล่รางวัล   :: ๒๗/๐๖/๒๐๑๗  

  พิธีมอบรถโดยสารปลดระวาง ๑๑๐ คัน ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๒๗/๐๖/๒๐๑๗  

  “พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา ประธานกำกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET”  :: ๒๗/๐๖/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาในหัวข้อว่า "สงฆ์กับการครองตนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐"   :: ๒๑/๐๖/๒๐๑๗  

  มส.แต่งตั้งผู้บริหาร-มจร.'กก.ปฏิรูปพุทธศาสนา'  :: ๑๖/๐๖/๒๐๑๗  

  มส.บุกยูเอ็นดูลาลีสร้างสันติภาพโลก  :: ๑๔/๐๖/๒๐๑๗  

  เรียน 5 ภาษาอาเซียน 30 ชั่วโมง กับสถาบันภาษา มจร  :: ๑๒/๐๖/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวให้โอวาทปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  :: ๐๔/๐๖/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ปาฐกถาเรื่อง "พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  :: ๓๐/๐๕/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง"แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิปัสสนาธุระ"  :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง"บทบาทพระธรรมทูตสายต่างประเทศ"แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓  :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๗  

  'มจร-ม.มะกัน'เปิดหลักสูตรสติกับสมาธิ  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต กล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง "Dhamma and Society (พุทธธรรมกับสังคม)"  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๗  

  อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มจร รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรางวัลชมเชย 2560  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๗  

  ครม.อนุมัติตั้งพระพรหมบัณฑิต กก.คุณธรรมแห่งชาติ  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๗  

  มจร.มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯให้สมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๗  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕