หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔)  :: ๑๐/๐๘/๒๐๑๑  

  สถาบันภาษา มข. กับมหาจุฬาฯ ร่วมมือพัฒนาภาษาเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษกิจอาเซียน   :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๑  

  รายนามผู้บริจาคมูลนิธิ มจร เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๑  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการเรียนการสอนทางไกล  :: ๑๑/๐๘/๒๐๑๑  

  อธิการบดีมหาจุฬาฯ ให้นโยบายหลักพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๑๑ เน้นระบบภูมิคุ้มกัน สมดุลและเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา  :: ๐๒/๐๘/๒๐๑๑  

  ห้องเรียนวัดพระแก้ว เปิดสอนภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา  :: ๐๑/๐๘/๒๐๑๑  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุมวางกรอบ แผนฯ ๑๑   :: ๐๑/๐๘/๒๐๑๑  

  คณะครุศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "วิจัยภาษา : คุณค่าสำหรับคนรุ่นใหม่ "  :: ๐๒/๐๘/๒๐๑๑  

  มจร จัดกิจกรรมนิเทศนิสิตชาวต่างประเทศ ประจำปี 2554  :: ๐๘/๐๘/๒๐๑๑  

  นัดประชุมวางกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑๑  :: ๓๐/๐๗/๒๐๑๑  

  อธิการบดี มจร รับถวายรางวัลปูชนียบุคลด้านภาษาไทย  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๑  

  มจร.ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเว็บไซต์งานเปิดป้ายและวางศิลาฤกษ์  :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๑  

  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าอบรมหลักสูตรผุ้บริหารระดับต้น ศึกษาดุงานที่ไต้หวัน  :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๑  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับคณะครุศาสตร์จัดพิธีลงนามถวายพระพรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๑  

  มจร ถวายปริญญา พธ.ด. แด่พระธรรมาจารย์ซุท วู ฟูง  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๑  

  มหกรรมภาษาสู่ประชาคมอาเซียนประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่   :: ๒๔/๐๘/๒๐๑๑  

  ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "พุทธวิธีบริหารการศึกษาสู่ความเป็นสากล" ๖ ส.ค.๕๔ ณ มจร.อยุธยา  :: ๒๕/๐๗/๒๐๑๑  

  มจร เยือนพระธรรมาจารย์แห่งเซนประเทศญี่ปุ่น  :: ๒๘/๐๗/๒๐๑๑  

  มจร ถวายปริญญา พธ.ด. แด่พระธรรมาจารย์ใหญ่ ฉวน หยิน   :: ๒๖/๐๗/๒๐๑๑  

  ในหลวงพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในปีมหามงคล จำนวน 1,419 รูป กว่า 9 ล้าน  :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๑  

  สารจากบุรพาจารย์ ถึงลูกหลานมหาจุฬาฯ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันกตัญญูตาชาวมหาจุฬาฯ  :: ๒๑/๐๗/๒๐๑๑  

  พระราชวรนายก (สำรวม) มรณภาพหัวใจหยุดกะทันหัน สิริอายุรวม 69 พรรษา 49   :: ๒๑/๐๗/๒๐๑๑  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมเตรียมการจัดทำโครงการวิจัยยุทธศาสตร์  :: ๑๙/๐๗/๒๐๑๑  

  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีจิตศรัทธาตั้งตู้บริจาคของ มจร ที่บริษัท  :: ๒๘/๐๗/๒๐๑๑  

  การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาฯ  :: ๑๘/๐๗/๒๐๑๑  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่าง มจร ร่วมพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยสมทบที่ สิงคโปร์  :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๑  

  พุทธศาสนิกชนกว่า ๗๐๐ คน เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ มจร วังน้อย  :: ๑๕/๐๗/๒๐๑๑  

  ตะลึง!! ผลวิจัย มจร.ชี้ชาวพุทธทั่วประเทศไม่เคยทำบุญ 25% ไม่สวดมนต์ 15%  :: ๑๕/๐๗/๒๐๑๑  

  พบผู้สำเร็จการปฏิบัติกรรมฐานต่อเนื่อง ๑,๐๐๐ วันในญี่ปุ่น  :: ๑๙/๐๗/๒๐๑๑  

  50 ปี คณะครุศาสตร์ มจร. ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วมงานอย่างเนื่องแน่น  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๖  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓     ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕