หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เรื่อง TQF - QA  :: ๒๓/๐๖/๒๐๑๑  

  ทักษิณานุประทาน พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ บุรพาจารย์อภิธรรม  :: ๒๒/๐๖/๒๐๑๑  

  ฤดูกาลประกันคุณภาพเริ่มต้นแล้ว  :: ๒๒/๐๖/๒๐๑๑  

  ผู้บริหาร มจร ถวายมุทิตาสักการะพระมหาเถระในสหรัฐอเมริกา  :: ๑๘/๐๖/๒๐๑๑  

  เยือนถิ่นเรือนธรรม - ปฏิบัติธรรมกับ "มจร" ณ อาคารหอฉัน วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา   :: ๑๗/๐๖/๒๐๑๑  

  ขอเชิญร่วมงาน ๕๐ ปี คณะครุศาสตร์ มจร. ๑ กค ๕๔   :: ๒๔/๐๖/๒๐๑๑  

  บัณฑิตวิทยาลัย มจร. ขอเชิญร่วม "โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรปริญญาโท - เอก : ส่งเสริมศักยภาพนิสิต เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔ ”  :: ๑๖/๐๖/๒๐๑๑  

  บัณฑิตวิทยาลัย มจร. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยทางปรัชญา : หลักการ วิธีการและเป้าหมาย”  :: ๑๖/๐๖/๒๐๑๑  

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา-ทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์   :: ๑๔/๐๖/๒๐๑๑  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2554  :: ๒๔/๐๖/๒๐๑๑  

  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”   :: ๑๔/๐๖/๒๐๑๑  

  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินQA ระดับภาควิชา  :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๑  

  แจ้งผู้มีจิตศรัทธาบริจาคต้นสาละ จำนวน 200 ต้น แก่มหาวิทยาลัยฯ  :: ๑๓/๐๖/๒๐๑๑  

  แจ้งเว็บไซต์การเข้าใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebooks) ๒ ล้านเล่ม  :: ๑๓/๐๖/๒๐๑๑  

  ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เผยยูเนสโกหนุนพุทธศาสนาสร้างสันติภาพโลก  :: ๑๓/๐๖/๒๐๑๑  

  พิธีปฐมนิเทศนิสิตคณะพุทธศาสตร์   :: ๑๖/๐๖/๒๐๑๑  

  ต้อนรับ Pro.Donald S.Lopez  :: ๑๑/๐๖/๒๐๑๑  

  พิธีปฐมนิเทศเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  :: ๑๐/๐๖/๒๐๑๑  

  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  :: ๐๗/๐๖/๒๐๑๑  

  มหาวิทยาลัยมิชิแกนแสดงความร่วมมือจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ มจร  :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๑  

  คณะครุศาสตร์ดูงานกรณีศึกษา   :: ๒๔/๐๖/๒๐๑๑  

  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ถือปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๑  

  ศาสตราจารย์ โดนัลด์ โลเปซ มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจกรรมมหาวิทยาลัย  :: ๐๔/๐๖/๒๐๑๑  

  พระเทพโพธิวิเทศ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล มรณะภาพ  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๑  

  มหาวิทยาลัยมิชิแกนดูงานการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทที่ มจร  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๑  

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำต้นฉบับรายวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ 2/2554  :: ๐๔/๐๖/๒๐๑๑  

  ประมวลภาพประชุมตรวจความก้าวหน้างานวิจัย  :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๑  

  นักวิจัย มจร แสดงสิทธิ์นำเสนอรายงานการวิจัย  :: ๐๑/๐๖/๒๐๑๑  

  ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมเพรียงตรวจความก้าวหน้างานวิจัย  :: ๐๑/๐๖/๒๐๑๑  

  ยูเนสโกหนุน​ใช้พุทธสร้างสันติภาพโลก  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๑  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕     ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕