หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  เจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำฯ มอบวุฒิบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๗  :: ๓๑/๐๕/๒๐๑๑  

  รายนามผู้บริจาคมูลนิธิ มจร เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔  :: ๐๑/๐๖/๒๐๑๑  

  คณบดีครุศาสตร์นำทีมศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรมเกาหลีใต้  :: ๐๑/๐๖/๒๐๑๑  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  :: ๒๓/๐๖/๒๐๑๑  

  “ยูเนสโก” หนุน​ใช้​พุทธศาสนา​ สร้าง​สันติภาพ​โลก  :: ๓๐/๐๕/๒๐๑๑  

  อธิการบดีมหาจุฬาฯเยือนกรุงปารีส บรรยายพิเศษที่ยูเนสโก  :: ๓๐/๐๕/๒๐๑๑  

  ขอเชิญนิสิตคณะสังคมศาสตร์ : ร่วมพิธีปฐมนิเทศ ประจำปี ๒๕๕๔  :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๑  

  ขอเชิญร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพยาบาล ณ มจร วังน้อย  :: ๓๑/๐๕/๒๐๑๑  

  อธิการบดี มจร. ปลื้ม นิสิตระดับบัณฑิตเพิ่มทวีคุณ  :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๑  

  พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี ปาฐกถาพิเศษ ในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี ๕๔  :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๑  

  พระสุธีธรรมานุวัตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปิดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี ๕๔  :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๑  

  เชิญเข้าใช้บริการห้องสมุด/ฐานข้อมูล World E-Books Library ๒,๐๐๐,๐๐๐ เล่ม/ชื่อเรื่อง  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๑  

  พระธรรมโกศาจารย์ประธานพิธีรับมอบและเปิดอาคารที่ทำการห้องเรียนวัดพระแก้ว   :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๑  

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๑  

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท ประจำปีการศึกษา 2554  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๑  

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร พธ.ม. บริหารการศึกษา  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๑  

  ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ((ดาวน์โหลด))  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๑  

  อธิการบดี มจร บรรยายพิเศษ วาระที่ยูเนสโกจัดฉลอง 26 พุทธศตวรรษแห่งการตรัสรู้ ณ กรุงปารีส   :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๑  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๑  

  ห้องสมุดคือดรรชนี้ชี้วัดวิสัยทัศน์ความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา และช่องทางดาวน์โหลดข้อมูลห้องสมุด  :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๑  

  ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอรเวย์ เยี่ยมชม มจร   :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๑  

  ครุศาสตร์ เยี่ยมชม สถาบันสมทบ มจร ในสิงค์โปร   :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๑  

  มจร.ยันปีนี้เห็นพระไตรปิฎกฉบับสากล  :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๑  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๑  

  ร่วมสนับสนุนโครงการสัมมาวาจา: พูดดี ดูดี สังคมดี  :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๑  

  ขอเชิญแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล   :: ๑๘/๐๕/๒๐๑๑  

  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง การวิจัยทางศาสนา : จารีตพบสมัยใหม่  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๑  

  มจร วังน้อย : พุทธศาสนิกชนกว่า ๑,๕๐๐ คน เวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ  :: ๑๗/๐๕/๒๐๑๑  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ป.โท บริหารการศึกษา ๒๑ พ.ค.๕๔  :: ๑๗/๐๕/๒๐๑๑  

  ปฏิญญากรุงเทพฯ และสรุปรายงานการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากล สหประชาชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๔  :: ๑๗/๐๕/๒๐๑๑  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖     ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕