หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  อธิการบดี มจร แนะบัณฑิตใหม่ช่วยปรองดองลดเหลื่อมล้ำ ไม่มีเวรภัย ต้องลืมและให้อภัยกัน  :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๑  

  มหาจุฬาฯ : จัดพิธีประสาทปริญญายิ่งใหญ่ คลื่นมหาชนกว่า ๓๐,๐๐๐ ร่วมงานเน้น มจร วังน้อย  :: ๐๑/๐๕/๒๐๑๑  

  ผังอาคาร มวก.48 พรรษา งานพิธีประสาทปริญญา  :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๑  

  แม่ชีทศพร นำทีมงานถวายภัตตาหารเพลพุทธศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต กว่า ๒ หมื่นรูป  :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๑  

  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๙  :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๑  

  อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดป้ายกุฏิธรรมิกราช ๘๔ พรรษา  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๑  

  กมธ.ศาสนาฯ มอบ “พุทธคุณูปการ” ปี 54  :: ๒๙/๐๔/๒๐๑๑  

  คณะครุศาสตร์ แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๓  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๑  

  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมนานาชาติ วันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๔  :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๑  

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. ชี้ คณาจารย์ มจร.ต้องเก่ง ไอที ภาษา และการจัดการเรียนรู้  :: ๒๗/๐๔/๒๐๑๑  

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  :: ๒๕/๐๔/๒๐๑๑  

  แจ้งเรื่องการบำเพ็ญกุศลศพบิดาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  :: ๒๓/๐๔/๒๐๑๑  

  เปิดรับอาสาสมัครงานวิสาขบูชาโลก..ด่วน..  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๑  

  ปัญญาต้องคู่กับกรุณา ธรรมะพาชาติรอดของ...“พระธรรมโกศาจารย์”  :: ๒๐/๐๔/๒๐๑๑  

  ชุดครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ สำหรับคฤหัสถ์ผู้เข้ารับปริญญา  :: ๑๙/๐๔/๒๐๑๑  

  อธิการบดี มจร รับรางวัลพุทธคุณูปการ ประเภทวัชรเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๔   :: ๑๙/๐๔/๒๐๑๑  

  แผ่นดินไหวใน "พระไตรปิฎก"  :: ๐๖/๐๔/๒๐๑๑  

  ธรรมศาสตร์กับมหาจุฬาฯ ลงนามความร่วมมือพัฒนาสถาบันภาษา   :: ๑๔/๐๔/๒๐๑๑  

  คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  :: ๐๔/๐๔/๒๐๑๑  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์มอบรองอธิการบดี มจร ร่วมพิธีตั้งเจ้าอาวาสวัดจีน ลุมพินี เนปาล  :: ๐๖/๐๔/๒๐๑๑  

  มหาจุฬาฯ จับมือกับคณะสังฆะหมู่บ้านพลัมร่วมพัฒนาศักยภาพหนุ่มสาวชาวพุทธ  :: ๐๒/๐๔/๒๐๑๑  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วข.ขอนแก่น จัดอบรมการใช้ MIS  :: ๐๒/๐๔/๒๐๑๑  

  วันประสาทปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๔  :: ๒๐/๐๔/๒๐๑๑  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  :: ๓๐/๐๓/๒๐๑๑  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔  :: ๐๗/๐๔/๒๐๑๑  

  หอสมุดกลาง รับสมัครพระบัณฑิตทดลองปฏิบัติงาน จำนวน ๒ อัตรา  :: ๓๐/๐๓/๒๐๑๑  

  มจร-ม.ญี่ปุ่น-หมู่บ้านพลัมร่วมแพร่พุทธ  :: ๒๙/๐๓/๒๐๑๑  

  มหาจุฬา-ม.ญี่ปุ่นร่วมพัฒนาศึกษาพุทธ  :: ๒๗/๐๓/๒๐๑๑  

  มจร ถวายพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระธรรมาจารย์ติช นัท ฮันห์  :: ๒๗/๐๓/๒๐๑๑  

  มหาวิทยาลัย มจร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยฮานาโซโน่  :: ๒๗/๐๓/๒๐๑๑  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘     ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕