หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  อธิการบดีฮานาโซโนญี่ปุ่นขอบคุณไทย  :: ๒๖/๐๓/๒๐๑๑  

  พิธีปฐมนิเทศ รู้จักใจ : พุทธวิธีเพื่อหล่อเลี้ยงและเยียวยา  :: ๒๖/๐๓/๒๐๑๑  

  แจ้งเลื่อนและนัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลแผนฯ ระยะที่ ๑๐   :: ๒๕/๐๓/๒๐๑๑  

  รายชื่อพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 56 (ปรับปรุงใหม่เมื่อ 10/4/2554)  :: ๑๙/๐๔/๒๐๑๑  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ต้อนรับหลวงปู่ติช นัท ฮันห์  :: ๒๔/๐๓/๒๐๑๑  

  เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเยี่ยมชม มจร   :: ๐๑/๐๔/๒๐๑๑  

  เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนใหม่ เยี่ยม มจร  :: ๒๖/๐๓/๒๐๑๑  

  มส.ตั้งพระพรหมโมลีแทนสมเด็จวัดชนะ  :: ๒๑/๐๓/๒๐๑๑  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ศึกษาดูงานที่วัดหงฝ่า เมืองเสิ่นเจิ้น ประเทศจีน  :: ๒๑/๐๓/๒๐๑๑  

  พระมหากษัตริย์ไทย : พระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร.  :: ๒๐/๐๓/๒๐๑๑  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน  :: ๒๐/๐๓/๒๐๑๑  

  มจร นิมนต์พระติชสอนภาวนา 25-31 มี.ค.  :: ๑๙/๐๓/๒๐๑๑  

  ติวพระนิสิตมจรสอนพอเพียงแผ่แดนใต้  :: ๑๙/๐๓/๒๐๑๑  

  ปลื้มทุนเล่าเรียนหลวงส่งเสริมพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  :: ๑๙/๐๓/๒๐๑๑  

  สังฆราชกัมพูชาชี้ ไทย-กัมพูชาทั้งผองล้วนพี่น้องกัน   :: ๑๙/๐๓/๒๐๑๑  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  :: ๑๘/๐๓/๒๐๑๑  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น จำนวน ๓๐ ชุด  :: ๐๑/๐๔/๒๐๑๑  

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  :: ๒๑/๐๓/๒๐๑๑  

  พิธีมอบประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔  :: ๐๘/๐๔/๒๐๑๑  

  ขออนุโมทนาบุญแก่ร้านไก่ย่างตาแป๊ะ ๒  :: ๑๕/๐๓/๒๐๑๑  

  พิธีวางศิลาฤกษ์กุฏิพระธรรมทูตฯ รุนที่ ๑๗  :: ๑๔/๐๓/๒๐๑๑  

  แจ้งทุกส่วนงานสรุปผลการใช้จ่าย ไตรมาส 1-2 (โดยใช้แบบ กผ.003-1,กผ.003-2) [กองแผนงาน]  :: ๑๖/๐๓/๒๐๑๑  

  รู้จักใจ : พุทธวิธีเพื่อหล่อเลี้ยงและเยียวยา  :: ๒๐/๐๓/๒๐๑๑  

  อธิการบดี มจร ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมการวิจัย  :: ๑๘/๐๓/๒๐๑๑  

  พระเดชพระคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มรณภาพแล้ววันนี้  :: ๑๑/๐๓/๒๐๑๑  

  ติดตามผลนักวิจัยเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิยอดเยี่ยม  :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๑  

  สัมมนาฯ จิตปรึกษา“พุทธวิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น”   :: ๑๓/๐๓/๒๐๑๑  

  มหาจุฬาฯ มจร วังน้อย :จัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค กว่า ๑,๗๐๐ รูป  :: ๑๑/๐๓/๒๐๑๑  

  เชิญแจ้งความจำนงรับเป็นเจ้าภาพเครื่องไทยธรรม  :: ๑๖/๐๓/๒๐๑๑  

  สถาบันภาษาธรรมศาสตร์ และมหาจุฬาฯ ร่วมมือพัฒนาภาษาต่างประเทศ  :: ๑๐/๐๓/๒๐๑๑  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙     ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕