หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ข่าวทั่วไป

  นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย รับทุนวิจัย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  :: ๐๗/๐๒/๒๐๑๗  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับที่ค้างให้แล้วเสร็จ  :: ๓๐/๐๗/๒๐๑๖  

  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๕  

  การแสดงในพิธีเปิดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๕  

  ขอเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางสวิง วงษ์จำนงค์  :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๕  

  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  :: ๒๓/๐๔/๒๐๑๕  

  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  :: ๑๓/๐๑/๒๐๑๕  

  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  :: ๑๓/๑๐/๒๐๑๔  

  ดอกเตอร์ !! สาขาวิชารัฐศาสตร์ ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านรัฐศาสตร์ กับ อบต.เทพราช  :: ๒๗/๐๘/๒๐๑๔  

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับสำนักงาน ป.ป.ช.  :: ๒๐/๐๗/๒๐๑๔  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสายวิชาการ ในวันที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  :: ๑๗/๐๗/๒๐๑๔  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๔  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาาณ์ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๔  

  พระปริยัติกิจวิธาน รก.ผู้อำนวยการ ร่วมงานฉลองครบ 260 ปีการสถาปนาพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา  :: ๒๒/๐๘/๒๐๑๓  

  ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  :: ๑๓/๐๖/๒๐๑๓  

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓  :: ๑๑/๐๖/๒๐๑๓  

  อภิธรรมบัณฑิตรุ่นที่ ๔๙/๒๕๕๕ จัดงานอาจริยกตัญญุตา   :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๓  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา ๗ มิย ๕๖  :: ๐๔/๐๖/๒๐๑๓  

  พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ต้อนรับรองนายกรัฐมตรีฮังการี่และคณะ  :: ๐๗/๐๕/๒๐๑๓  

  ประมวลภาพงานทำบุญอายุวัฒนมงคล (๑ เมษายน ๒๕๕๖) พระปริยัติกิจวิธาน รก.ผู้อำนวยการฯ  :: ๐๓/๐๔/๒๐๑๓  

  แจ้งข่าวการถึงแก่กรรม ผศ.ดร.วศิน กาญจนวณิชย์กุล และขอเชิญร่วมเป็นภาพ  :: ๐๕/๐๔/๒๐๑๓  

  ด่วน !!!! ขอความร่วมมือกรอบแบบฟอร์มสำรวจบุคลากร   :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๓  

  กำหนดการงานทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  :: ๐๓/๐๑/๒๐๑๓  

  มจร.ห้องเรียนพระแก้ว เชียงรายจัดกิจกรรมปันน้ำใจให้เด็กน้อยบนดอยสูง  :: ๒๕/๑๑/๒๐๑๒  

  แจ้งการปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๕  :: ๑๒/๐๙/๒๐๑๒  

  เชิญร่วมงานฉลอง ๒๕ ปีวิทยาเขตนครราชสีมา/กำหนดการ  :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๒  

  พิธีถวายสักการะ (ทำวัตร) แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  :: ๑๐/๐๘/๒๐๑๒  

  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  :: ๑๘/๐๗/๒๐๑๒  

  การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี  :: ๑๑/๐๖/๒๐๑๒  

  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนางจุไร ณะแอ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๒  


                        
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕