หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ข่าวกิจกรรม

  โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๕  

  อาจารย์นิเทศ ลงพื้นที่นิเทศการสอนของนิสิต ชั้นปีที่ ๕ สาขาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  :: ๒๗/๐๑/๒๐๑๕  

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมติดตามความก้าวหน้า การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  :: ๑๘/๑๒/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมติดตามความก้าวหน้า การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  :: ๐๓/๑๒/๒๐๑๔  

  ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2557  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๔  

  ประมวลภาพกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ ๕  :: ๒๗/๐๘/๒๐๑๔  

  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557  :: ๐๗/๐๘/๒๐๑๔  

  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย  :: ๑๐/๐๗/๒๐๑๔  

  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  :: ๑๐/๐๗/๒๐๑๔  

  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  :: ๐๓/๐๗/๒๐๑๓  

  คณะพุทธศาสตร์ขอเชิญ/นิมนต์ นิสิตคณะพุทธศาสตร์ทุกชั้นปีทุกรูป/คน เข้าร่วมกิจกรรม  :: ๐๔/๐๒/๒๐๑๓  

  มจร.วิทยาเขตแพร่ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมเฉลิมราชย์ ๘๕ พรรษา  :: ๑๑/๐๑/๒๐๑๓  

  ขอเชิญประชาพิจารณ์ร่างระเบียบสมาคมสาขา สมาคมศิษย์ มจร. พ.ศ..  :: ๒๕/๑๐/๒๐๑๒  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร(คลีนิกวิทยานิพนธ์) สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์  :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๒  

  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการแนะแนวการศึกษา : อนาคตพุทธศาสตรบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน  :: ๐๖/๐๓/๒๐๑๒  

  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  :: ๐๗/๐๖/๒๐๑๑  

  ขอความร่วมมือรถนักท่องเที่ยวขึ้นพระธาตุดอยตุง วันที่ 29 มกราคม เวลา 14.00-17.00   :: ๓๐/๐๑/๒๐๑๑  

  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๑  

  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๑  

  พิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ  :: ๓๐/๑๒/๒๐๑๐  

  ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษก "พระยอดขุนพลเม็งรายมหาราช" สมโภชเมืองเชียง ๗๕๐ ปี   :: ๑๙/๑๒/๒๐๑๐  

  คณาจารย์-เจ้าหน้าที่ห้องเรียนวัดพระแก้ว ร่วมงาน ถวายการต้อนรับเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายได้รับเลื่อนสมณศักดิ์   :: ๑๕/๑๒/๒๐๑๐  

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดโครงการอิ่มบุญ “ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข”  :: ๒๔/๑๐/๒๐๑๐  

  นิสิตคณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)  :: ๑๗/๐๙/๒๐๑๐  

  นิสิตคณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ   :: ๑๕/๐๙/๒๐๑๐  

  นิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รายวิชาภาษาเขมรที่เกี่ยวกับภาษาไทย ศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  :: ๒๕/๐๘/๒๐๑๐  

  คณาจารย์และนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา วัดพระธาตุสุวรรณผ้าคำ แขวงบ่อแก้ว สปป ลาว  :: ๒๘/๐๗/๒๐๑๐  

  โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพ็ญสาธารณประโยชน์  :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๐  

  นิสิตคณะครุศาสตร์ จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และเทศน์แหล่ 3 ธรรมมาสน์  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๐  

  นิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม  :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๐  


                    
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕