หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ข่าวอบรม

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5  :: ๐๗/๑๐/๒๐๑๓  

  เชิญเข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรในโครงการธรรมสัญจร ปี 2556   :: ๒๘/๐๘/๒๐๑๓  

  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้  :: ๐๕/๐๗/๒๐๑๓  

  ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม VTLS ของส่วนหอสมุดกลาง อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS   :: ๐๓/๐๔/๒๐๑๓  

  พระครูบวรสิกขการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม Joomla รุ่นที่ ๒  :: ๒๐/๑๐/๒๐๑๒  

  พระมหากมล ถาวโร รองผู้อำนวยการสำนักห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดการอบรมจูมล่ารุ่น ๒  :: ๑๘/๑๐/๒๐๑๒  

  แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรการสร้างและการจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla รุ่นที่ 2  :: ๑๓/๑๐/๒๐๑๒  

  พระครูปลัดเถรานุวัตร มอบวุฒิบัตร แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม Joomla รุ่นที่ ๑   :: ๐๕/๑๐/๒๐๑๒  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  :: ๐๒/๑๐/๒๐๑๒  

  สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เรื่อง TQF - QA  :: ๒๓/๐๖/๒๐๑๑  

  คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง...การศึกษาอิสระกับการพัฒนาผู้เรียน...  :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๐  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก   :: ๑๓/๑๐/๒๐๑๐  

  คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมการผลิตสื่อการสอนดิจิตอล e-Book  :: ๑๗/๐๙/๒๐๑๐  

  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ 7 ณ วข.พะเยา   :: ๓๑/๐๘/๒๐๑๐  

  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  :: ๐๗/๐๘/๒๐๑๐  

  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 วข. อุบลราชธานี   :: ๐๑/๐๘/๒๐๑๐  

  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 4 วข.ขอนแก่น  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๐  

  ส่วนเทคโนฯ อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3 วข.นครราชสีมา  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๐  

  คณะครุศาสตร์ จัดอบรมครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน รุ่นที่ 10 ประจำปี 2553  :: ๐๓/๐๗/๒๐๑๐  

  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Open Source  :: ๒๙/๐๖/๒๐๑๐  

  คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๐  

  ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  :: ๑๗/๐๖/๒๐๑๐  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร : การบริหารเว็บไซต์ webadmin ส่วนงาน  :: ๒๓/๐๔/๒๐๑๐  

  ไอที มจร. มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  :: ๐๗/๐๔/๒๐๑๐  

  โครงการอบรมเรื่อง “EQ สำหรับบรรณารักษ์ผู้ให้บริการในห้องสมุด”   :: ๒๑/๐๓/๒๐๐๘  

  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิต ป.โท-เอก  :: ๑๙/๐๓/๒๐๐๘  


            
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕