หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ข่าวคณะสงฆ์

  พิธีบำเพ็ญกุศลงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๕  

  หนตะวันออก จัดอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๙  :: ๑๑/๐๕/๒๐๑๐  

  ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) ณ วัดโสธรวราราม  :: ๑๕/๐๕/๒๐๑๐  

  หลวงปู่เปลื้องวัดลาดยาวมรณะภาพสิริอายุ108ปี  :: ๐๖/๐๕/๒๐๑๐  

  คณะสงฆ์สุรินทร์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๓  :: ๒๕/๐๑/๒๐๑๐  

  แม่กองบาลีแจ้งกำหนดการสอบสนามหลวง ปี ๒๕๕๒  :: ๒๒/๐๑/๒๐๐๙  

  อาลัยร่มโพธิ์ใหญ่วัดอรุณ "พระธรรมสิริชัย"   :: ๑๐/๑๑/๒๐๐๘  

  กำหนดบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี)  :: ๓๑/๑๐/๒๐๐๘  

  พระธรรมโกศาจารย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานวิชาบูชานานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๑  :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๘  

  ขออาราธนา/เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลพระอุบาลีคุณูปมาจารย์  :: ๑๓/๐๓/๒๐๐๘  

  พระราชมงคลวุฒาจารย์ "ถึงแก่มรณภาพแล้ว สิริอายุรวม ๙๐ ปี"   :: ๑๐/๐๓/๒๐๐๘  

  พระราชมงคลวุฒาจารย์ มรณภาพแล้ว สิริอายุ ๙๐ ปี  :: ๑๒/๐๓/๒๐๐๘  

  พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ได้มรณภาพแล้ว   :: ๑๐/๑๐/๒๐๐๗  

  ต่ออายุ เจ้าคณะภาค - รองเจ้าคณะภาค  :: ๐๑/๐๒/๒๐๐๗  


            
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕